One-stop-sourcing

Derfor er det klogt at outsource jeres skader

Du opnår fem mærkbare gevinster ved at outsource jeres pladearbejde og autolakering til QARS.

 1. Øget kapacitet
 2. Frigørelse af plads
 3. Frigørelse af ressourcer
 4. Ensartet høj kvalitet
 5. Øget rentabilitet

Øget kapacitet

Vores certificerede autolakererier tilbyder hurtig, fleksibel og præcis levering. Du kan derfor få flere biler igennem produktionen på kortere tid og øger dermed jeres samlede kapacitet. 

Vores præcise levering giver samtidig en bedre udnyttelse af jeres lånebiler.

Frigørelse af plads

Hos autoforhandlere med eget skadecenter vil en nærmere analyse af rentabiliteten ofte vise, at det isoleret betragtet er en dårlig forretning. I mange tilfælde vil de anvendte kvadratmeter i stedet kunne udnyttes mere rentabelt til andre formål, fx en udvidelse af serviceværkstedet, reservedelslageret eller dækopbevaring.

Frigørelse af ressourcer

Vil du drive en sund forretning må du fokusere på de mest værdiskabende led i værdikæden. Og det er netop en af dine afgørende gevinster ved at samarbejde med QARS. Vores online booking, effektive processer og fleksible leveringstider betyder nemlig, at du kan bruge jeres ressourcer på at sælge biler, service og reservedele.

Ensartet høj kvalitet

For at sikre dig en ensartet høj er alle QARS-værksteder certificeret i henhold til KS2000 eller Eurogarant. Samtidig arbejder vi efter vores egne kvalitetsnormer, som på flere punkter er skrappere end de gængse branchenormer. Læs mere om kvalitet og garanti.

Øget rentabilitet

Summen af de mange gevinster ved at outsource til QARS vil hurtigt vise sig i regnskabet. Rentabiliteten forbedres, og dermed styrkes jeres konkurrencekraft.

<selvstændig boks eller lign. – evt. piktogrammer til hver fordel>

14 værdiskabende fordele

 • Landsdækkende service
 • Certificerede værksteder
 • Online booking 24/7 og online ordreoverblik fra start til slut
 • Integration med forsi.dk
 • Fleksible leveringstider
 • Transport af ordre til/fra jer eller kunden
 • Systematisk modtagelses-, proces- og slutkontrol
 • Fotodokumenteret taksering med central support
 • Effektive og transparente processer
 • Ensartet høj kvalitet i alle led
 • 3 års landsdækkende garanti på lakering og reservedele
 • Mulighed for livslang lakgaranti
 • Effektiv administration (fakturering)
 • Procesoptimeringsværktøjer til skadecentre (Apromas – Karosseri)