Mission, vision og værdier

Vi vil give dig landets bedste skadeløsning

Lige siden QARS blev grundlagt som kæde i 2003 (dengang under navnet LAKexperten), har vi haft en entydigt mål: Vi vil være branchens foretrukne samarbejdspartner ved at tilbyde landets bedste løsninger.

Målet er nedfældet i en mission, en vision og et værdisæt, der hver dag fungerer som vores interne ledestjerne.

Mission

Som landsdækkende kæde giver vi vores samarbejdspartnere den bedste totaløkonomi gennem innovative værdiskabende serviceydelser, stordriftsfordele og fokus på effektivisering og optimering. 

Vi leverer ensartede kvalitetsydelser og yder en personlig og nærværende service – hver gang. Og frem for alt leverer vi et trygt, nemmere og mere effektivt samarbejde til vores samarbejdspartnere.

Vision

Vi vil være den mest attraktive lak-, karosseri- og klargøringskæde for vores medarbejdere og samarbejdspartnere. Vores samarbejdspartnere skal vælge os, fordi vi samlet set giver den bedste løsning og totaløkonomi.

Værdier

Vores fælles værdier i kæden er at være Passionerede, Innovative og Ambitiøse

Værdierne udtrykker det, vi står for og måden, ”vi gør tingene på”.